Obraz Agnieszka Motak
kształcenie online w semestrze wiosennym
Agnieszka Motak w dniu niedziela, 19 luty 2012, 13:50 napisał(a)
 
Zapraszamy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego do korzystania z zajęć online w semestrze wiosennym.

Osoby zainteresowane wypełniają podanie do dyrektora szkoły, w którym należy podać tylko: imię, nazwisko, semestr i wydział.

Podanie (uproszczone) można pobrać ze strony (lewa kolumna) lub z sekretariatu i przekazać opiekunowi semestru.