Obraz Agnieszka Motak
kształcenie z wykorzystaniem platformy NnO
Agnieszka Motak w dniu wtorek, 8 listopad 2011, 22:33 napisał(a)
 

Osoby, które, ze względu na uzasadnioną nieobecność w szkole, chcą realizować część zajęć na platformie CKU, mogą przez cały rok składać podanie do dyrektora Centrum.

W podaniu złożonym na ręce wychowawcy, należy podać przyczynę nieobecności na danym przedmiocie (czy wszystkich) oraz przedział czasowy nieobecności (październik, każdy wtorek, itp.).

Po podjęciu pozytywnej decyzji przez dyrektora Centrum, słuchacz uzyskuje klucz dostępu do danego przedmiotu i ma obowiązek zrealizować lekcje wyznaczone przez prowadzącego zajęcia.

wzór podania